משתנים וקשרים במחקר מדעי החברה

*האתר נמצא בשלבי בנייה ולכן התוכן בו ראשוני ועולה לאתר בהדרגה. בשל משבר הקורונה בחרנו להעלות את התכנים, על אף שהם ראשוניים, על מנת לתת מענה לשינויים המהירים שהביא איתו המשבר.

שיעור זה נכתב ומועבר על ידי ד"ר אוהד שקד

🎯 מטרת השיעור:  הבנה עם אבני הבסיס של המדע: משתנים אמפרים והקשר בניהם.

📚 שיעור זה עובר במסגרת הקורסים הבאים:שיטות מחקר למדעי החברה

📝תוצרי השיעור: 1. הסטודנט ינסח משתני מחקר ויסביר את הקשר המשוער בניהם.
2. הסטודנט יבדיל בין משתנה תלוי לבלתי תלוי.
3. הסטודנט יבחין בין משתנה ממתן למשתנה מתווך ויזהה קשרים מזוייפים.
4. הסטודנט ינסח משתני בקרה רלוונטים למחקר עליו הוא עובד.

🕒 משך השיעור: שני משכים של שלוש שעות כל אחד.

קשרים ומשתנים – אבני הבסיס של המדע

את חלק זה של השיעור תלווה המצגת בקישור הזה.

אחרי שתרעננו את ההבנה מה הוא מדע (ראו חלק קודם). תנסו להיזכר במטרה של המדע, ובהבנה של השאלה מה הוא מדע? ואז נסו לנסח בעצמכם חוק כללי אחד המציין קשר בין שתי תופעות.

הסרטון הבא יפרט עבורכם את הרעיון של משתנים וקשרים ובאילו סוגי קשרים בסיסים אנו עוסקים. עוד נברר את נושא השונות המשותפת על סוגיה השונים. בסרטון אנו מעמיקים בהבנה כי חוק מדעי הוא קשר בין שני משתנים או יותר, והצבעה על האופי של קשרים אלו. השאיפה היא שקשר זה יאפשר לנו לחזק את ההבנה, ההסבר, הניבוי, ואף השליטה שלנו על העולם. עוד אנו עוסקים בו בהבהרת המושגים אמפיריות ורלוונטיות.

קשרים ומשתנים

משימות חשיבה:

 1. נסה לנסח בעצמך חוק כללי אחד המציין קשר בין שתי תופעות (משתנים).
 2. מעבר לעובדה שבכל הכללים הקודמים, היה שני משתנים או יותר ומהות הקשר בניהם. מה עוד היה משותף לכל הכללים הנ”ל?

תרגול עצמי:

 1. נסחו ארבע חוקים כלליים המבטאים קשרים שונים בין שני משתנים שונים.
 2. ודאו שחוקים כלליים אלו בחינים ורלוונטים.
 3. התחילו לחשוב – איך אתם הולכים לבחון אותם במציאות?

סוגי משתנים וקשרים

את חלק זה של השיעור תלווה המצגת בקישור הזה.

הסרטון הבא עוסק בהסברת היחסים בין משתנה בלתי תלוי לבין משתנה לתלוי. ברצוננו לאתר קשרים סיבתיים ולדעת איך אנו יכולים להוכיח קשר סיבתי.

קשרים ומשתנים סרטון שני

תרגול עצמי מה המשתנה התלוי ומה המשתנה הבלתי תלוי?

 1. סגר המופעל במדינה פוגע בתל”ג שלה.
 2. פרסומות עם נשים המוצגות בצורה עוצמתית, מביאות ליותר רכישות של מוצרים בידי נשים בגילים של 30 ומעלה.
 3. ככל שאדם עשיר יותר, כך הוא בעל תפיסה עצמית גבוהה יותר של יכולות ההשפעה הפוליטית שלו.

תרגול עצמי – איזה קשר זה?

 1. תוכן מעורר כעס יביא ליותר תגובות ברשתות חברתיות בהשוואה לתוכן מעורר תקווה, השפעת הרגש על כמות התגובות, עולה בזמן משבר.
 2. בעלי עסקים בתקופות משבר, מצביעים על עליה בתחושת האי-ודאות שלהם מה שמפחית את ההשקעה הכספית שלהם בפיתוח העסקים בבעלותם.
 3. אנשים בלונדינים נוטים יותר לבקר כתיירים בארצות סקנדינביה מאשר אנשים שאינם בלונדיניים.
 4. היכרות עם תפקידם של משתני הבקרה, והחשיבות בביסוס סדר זמנים.

תרגול עצמי מסכם לחלק זה?

חשוב על הקשרים אותם ניסחת קודם לכן בחלק א של השיעור.

 1. מה מהם משתנה בלתי תלוי? מה משתנה תלוי?
 2. אילו משתנים מתווכים יכולים להיות להם?
 3. אילו משתנים ממתנים יכולים להיות להם?
 4. מה הם משתני הבקרה שלדעתך יש לבדוק כאשר בודקים את הקשר בין המשתנים הנ”ל?

מושגי מפתח בחלק זה:

 • קבוע
 • משתנה: תלוי, בלתי תלוי, מתערב, מתווך, ממתן, מזוייף
 • רלוונטיות, בחינות
 • קשר: זיקתי/סיבתי
 • קשר סטטיסטי
 • הפרכת משתנים חלופיים
 • משתנה בקרה
 • ביסוס סדר זמנים

קשר מתווך - אחד מסוגי הקשרים השוניםקשר מתווך – אחד מסוגי הקשרים השונים

הגדרות משתנים - הגדרה נומינאלית ואופרציונאלית והיחס בניהם

את חלק זה של השיעור תלווה המצגת בקישור הזה.

הסברנו בשיעורים הקודמים מה הוא מדע, מה מפריד בינו לבין השגת ידע בדרכים אחרות. מה היעילות שלו ומתי משתמשים בשיטות אחרות. כמו כן הסברנו על הייחודיות של מדעי החברה ובתוכם המדע הפוליטי. הסברנו כי: חוק מדעי הוא קשירה בין שני משתנים או יותר, והצבעה על האופי של קשרים אלה. השאיפה היא שקשר זה יאפשר לנו לחזק את ההבנה, ההסבר, הניבוי, ואף השליטה שלנו על העולם. בחלק זה נדבר בראש ובראשונה על חשיבות ההגדרות המדוייקות איתם אנו עובדים בעשיה המדעית.

משימת חשיבה:

אם הדברים כל כך ברורים? נסו לענות על השאלה הבאה: חוקר רוצה לבדוק את ההשפעה של טרור על אידאולוגיה פוליטית של אזרחים. השאלה הנשאלת היא: כשחוקר אומר טרור – למה הוא מתכוון???

 1. מה הוא טרור? מה לדעתכם נחשב טרור? למה בעצם כל כך חשוב לענות על זה?
 2. כתבו את התשובות לעצמכם לפני שאתם ממשיכים!

הגדרות במדע

מצורפים שלושה סרטוני וידאו אשר מרחבים ומסבירים על הגדרות שונות והגדרות מדעיות.

הסרטון הראשון עוסק בחשיבות של הגדרות, ובהבהרה למה כל כך חשוב להגדיר את הדברים היטב כאשר אנו ניגשים לחקור אותם.

הגדרות חלק א’

הסרטון השני עוסק בפרמטרים החשובים להגדרה מדעית טובה ואת המתח שבין הבחנה ומיצוי.

הגדרה מדעית חלק ב’

הסרטון השלישי עוסק בהגדרה אופרציונאלית ובהגדרה נומינאלית ומה שבניהן. בסרטון מובהר כיצד יכול להיות שלהגדרה נומינאלית אחת יהיו מספר הגדרות אופרציונאליות שונות בעלות הבדלים מהותיים.

הגדרות חלק ג’

תרגול עצמי: הגדירו את הדברים

 1. חזרו לשני המשתנים אותם הגדרתם שיעור שעבר.
 2. הגדירו אותם בצורה ברורה, בהגדרה נומינאלית.
 3. האם היה ניתן להגדיר זאת אחרת? אם כן, איך?
 4. נסו לחשוב על הגדרה אופרציונלית בסיסית למשתנים אילו.

תיאוריה והשערה – משימת חשיבה – מה התיאוריה שלכם?

 1. חשבו על המשתנים בהם עסקתם בשיעור זה ובשיעור שעבר.
 2. כתבו לעצכם – מה התיאוריה שלכם שמסבירה את הקשר בניהם?
 3. כתבו לעצמכם השערה על בסיס שני משתנים אילו.

המשפך המחקרי – עבודה עצמית

צפו בסרטון הבא, אשר עוסק בחשיבות כתיבה נכונה של הצעת המחקר (עד שלב השערת המחקר).

המשפך המחקרי

כהכנה להמשך: בנו שלד של הצעת המחקר שלכם, המבוססת על המבנה אותו למדתם. את המשך העבודה אתם תעשו בתרגול.

מושגי מפתח בחלק זה:

 • הגדרה טובה
 • הבחנה ומיצוי
 • משתנה
 • הגדרה נומינאלית, הגדרה אופרציונלית
 • בעיית מחקר, שאלת מחקר, סקירת ספרות, השערת מחקר
 • השערה סיבתית, השערה זיקתית
 • תיאוריה
 • אינדיקטורים
 • דרכי מדידה

המשפך המחקריהמשפך המחקרי

זוהי רק טעימה מהקורס כולו, תוכלו לקבל גישה לכלל תכני הקורס באמצעות הזנת הפרטים שלכם בטופס הזה.

לכלל השיעורים בקורס ניתן להיכנס לעמוד שיטות מחקר למדעי החברה בעידן המידע.

הזמנת גישה לקורס או שיעור
פרטי הפונה (חובה למלא)