מדידה, דגימה ותכנון שלבי המחקר

*האתר נמצא בשלבי בנייה ולכן התוכן בו ראשוני ועולה לאתר בהדרגה. בשל משבר הקורונה בחרנו להעלות את התכנים, על אף שהם ראשוניים, על מנת לתת מענה לשינויים המהירים שהביא איתו המשבר.

שיעור זה נכתב ומועבר על ידי ד"ר אוהד שקד

🎯 מטרת השיעור:  היכרות עם הבסיס למדידה כחלק מהליך המדעי.

📚 שיעור זה עובר במסגרת הקורסים הבאים:שיטות מחקר למדעי החברה

📝תוצרי השיעור: 1. הסטודנט יתכנן מערך מחקר ראשוני עבור במחקר שלו.
2. הסטודנט ייבחן תוקף ומהימנות של כלי מחקר מדעיים וידע להצביע על איכות כלי המדידה שלהם.
3. הסטודנט ידע לבחור בשיטת בחינת המהימנות והתקוף המתאימים למחקר שלו.

🕒 משך השיעור: שלושה משכים של 3 שעות כל אחד.

מדידה וסולמות מדידה

את חלק זה של השיעור תלווה המצגת בקישור הזה.

בחלק זה של השיעור אנו נדבר על הצורות והדרכים לבצע את המדידה של הדברים בצורה נכונה. כלומר אנו מתחילים לעסוק בשיטת המחקר ובהגדרה האופרציונלית של המשתנים.

בשלב הראשון אנו עוסקים בהבנה הקונספטואלית כי כל מהותה של המדידה או ההגדרה האופרציונלית הינה ניסיון של החוקר לבחון את ההשערה שלו כך שניתן יהיה לאושש או להפריך אותה.

שימו לב, חלק הזה תלוי מאוד בהבנה של שני השערים הקודמים של הקורס. ולכן, בבקשה, מי שמרגיש שאינו מבין עד הסוף את הנושאים הקודמים שנלמדו בקורס חיזרו עליהם ורק לאחר הבנתם באופן מלא חיזרו לחלק זה של הקורס, מצורף קישור לחלק הראשון של הקורס, קישור לחלק השני של הקורס.

למעשה, מעכשיו, ועד סוף הקורס – כל מה שנעשה זה ללמוד איך אנו מנסים לאשש או להפריך השערת מחקר בצורה מקצועית.

מהות המדידה במדע

על מנת להבין את מהות המדידה במחקר המדעי מצורף הסרטון הבא.

מהות המדידה

משימת חשיבה – מתחילים לחשוב איך מודדים:

 1. חשבו על המשתנים שלכם – ורשמו לכם בכמה מלים – איך ניתן למדוד אותם.
 2. הקפידו לנסח אינדיקטור ברור, ודרכי מדידה ברורים!

סולמות מדידה

הסרטון המצורף לחלק זה עוסק בסולמות המדידה השונים ובמאפיינים השונים שלהם. אנו מסבירים כי אנו מחלקים את המדידה לארבע סולמות, שניתן להתייחס אליהם כסולם עולה בכל האמור ליכולת הסקה מספרית. לסולמות הללו יש השפעה על יכולת החישוב הסטטיסטית של הנתונים הנמדדים ולכן הם מכתיבים במידה רבה את אפשרויות ניתוח הנתונים של החוקר.

סולמות מדידה

בסופו של דבר מה שצריך להבין הוא את הדבר הבא:

 • סולם שמי – רק יוצר הבחנה!
 • סולם סדר – יוצר הבחנה והיררכיה
 • סולם רווח – יוצר הבחנה, היררכיה ו… רווח
 • סולם מנה – יוצר הבחנה, היררכיה, רווח, ואפשרות לחשב יחס.

תרגול

בואו נראה מה הבנתם, לחצו על הלינק הזה!

שאלות לזיהוי רמת מדידהשאלות לזיהוי רמת מדידה

בחינת איכות כלי המדידה - מהימנות ותוקף

חלק זה של השיעור יעסוק במהימנות ותוקף, המצגת המלווה חלק זה הינה בקישור הזה.

הסרטון הינו סרטון אנו למדים כי על מנת למדוד את איכותו של כלי המדידה ישנם שני קריטריונים משלימים בהם אנו עושים שימוש:

בחינת מהימנות כלי המדידה: עד כמה כלי המדידה שיטתי, עקבי והמדידות בו יציבות וניתנות לשחזור. בדיקה זו נעשית על כלי המדידה אל מול עצמו.

בחינת תוקף כלי המדידה: עד כמה כלי המדידה מודד את מה שאמור היה לבדוק, וכן מצד אחד את כל מה שהיה אמור לבדוק ומצד שני רק את מה שאמור היה לבדוק ולא שום דבר אחר בנוסף. בדיקה זו נעשית אל מול ההגדרה הנומינאלית.

מהימנות ותוקף

מהימנות – הגדרה והסבר

הסרטון המצורף לחלק זה מפרט על בחינת מהימנות כלי המחקר. ומסביר את הרעיון כי מהימנות במדעי החברה מתייחסת רק לטעות מקרית. אם הטעות המקרית גבוהה משמעה שהמהימנות נמוכה. הדרך העיקרית לבדוק מהימנות היא באמצעות מספר מדידות של כלי המדידה לאותה קבוצה של נבדקים וחישוב המתאם בניהם.

מהי מהימנות

שיטות לבחינת מהימנות

בסרטון מטה אנו מסבירים כי הדרך העיקרית לבדוק מהימנות היא באמצעות מספר מדידות של כלי המדידה לאותה קבוצה של נבדקים וחישוב המתאם ביניהם – כך ניתן למדוד את עקביות הכלי. אך במחקרים שונים, ישנו צורך בבדיקות עקביות שונה – לכן אנו משתמשים במחקר המדעי בכמה שיטות לבדיקת מהימנות.

בסרטון זה אנו מדברים על שיטות בחינת מהימנות הקלאסיות:

 1. מהימנות כיציבות
 2. מהימנות אקוויוולנטית
 3. מהימנות כעקיבות פנימית
 4. מהימנות בין שופטים

שיטות לבחינת מהימנות

תרגול עצמי – באיזה שיטת מהימנות עשו פה שימוש?

 1. מבחן קבלה לנציבות המדינה עובר כל גיוס סתיו וגיוס אביב בגרסא שונה.
 2. מבחן 300
 3. הסיבה לכמה פרקים בפסיכומטרי הבודקים את אותו היבט (מילולי, כמותי, אנגלית).
 4. לצורך ביצוע מחקר המעריך את עמדות פוליטיקאים בנושא תקציב דו שנתי הועבר למספר פוליטיקאים ראיון במתכונת של שאלות פתוחות. את תשובות הפוליטיקאים העריכו שני מקודדים שהוכשרו לכך.
 5. חוקר הפיץ שאלון בן ארבע שאלות לתושבי עכו על נכונתם להצביע (מה הסיכוי שתלך להצביע? אם תקבל הסעה לקלפי האם תלך להצביע? אם תקבל יום חופש מהעבודה האם תלך להבציע? אם תקבל קנס על אי הצבעה מה הסיכוי שתלך להצביע?). לאחר מיכן המתאם בין התשובות נבדק.
 6. חוקר רצה לבדוק את רמת הסטרס של אזרחים בזמן צפייה בחדשות העוסקות בפיגועי טרור. לצורך כך הוא לקח מנסיינים דגימות רוק לצורך מדידת רמת הקורטיזול בדם. כדי להגביר את מהימנות הבדיקה לקח מכל נסיין שתי דגימות בכל בדיקה.

תוקף

הסרטון הבא עוסק בהסבר הקונספטואלי של מה הוא תוקף. בסרטון מורחבת ההבנה כי תוקף הוא המבחן האם המדד אכן מודד את מה שהוא רוצה למדוד? והוא מתייחס להבנה עד כמה הפער בין ההגדרה הנומינלית לאופרציונלית קטן.

מהו תוקף

בנוסף, בסרטון הבא מפורט ומוסבר על הדרכים בהן ניתן למדוד תוקף.

דרכים למדידת תוקף

תוקף ומהימנות סיכום

על מנת לסכם את נושא התוקף והמהימנות מצורף הסרטון מטה בו אנו מסבירים כי: בכדי שמדידה תהיה תקפה, לא די שהיא תהיה מהימנה. אך מדידה לא מהימנה תהיה בהכרח לא תקפה. כלומר מהימנות היא תנאי הכרחי לתוקף – אך לא מספיק יכול להיות כלי מחקר מאוד מדויק אבל מודד את המשתנה הלא נכון.

סיכום תוקף ומהימנות

תרגול עצמי מסכם

לפניכם תרגיל מסכם לחלק השלישי של הקורס. אנא רשמו את הדברים על מסמך וורד והעלו למודול.

מדובר בתרגיל חשיבה, ההגשה היא חובה. אך אין ציון.

בהצלחה!

 1.  לאיזה סולם מדידה שייכים המשתנים הבאים?
  1. לאום.
  2. מידת נעלי שרי הממשלה.
  3. המפלגה לה הנחקר הצביע.
  4. אחוז המצביעים למפלגה בעיר מסוימת (למשל 32.55%).
  5. מידת שביאות הרצון מהטלת מיסים של הממשלה (שבא רצון מאד, שבא רצון, לא שבא רצון…).
  6. מידת ההשקפה האוטוריטארית של המפלגה לה הנחקר הצביע. (1-7 כאשר 1 לא אוטוריטרית בכלל ו7 אוטוריטרית מאוד)
 2. תרגול מסכם 2 – תוקף ומהימנות:
  ציינו עבור כל אחד מהמשפטים אם הוא מתייחס למהימנות, תוקף או שניהם, ופרטו באיזה סוג תוקף/ מהימנות מדובר:

  1. ארבעה שופטים בדקו את מידת הרלוונטיות של פרטי מצא המפלגות על ההתנהגות בפועל של ניצגי המפלגה בכנסת.
  2. אחראי משאבי אנוש במשרד החוץ החליט לבדוק את המתאם בין מבחן דיפלומטי שניתן בתחילת הקורס לבין הציון בסיום קורס צוערים של משרד החוץ באמצעות דירוג צוות המורים.
  3. יועץ ארגוני פיתח שאלון דבקות במטרה ורצה לוודא כי כל הפריטים בודקים את תכונה זו.

זוהי רק טעימה מהקורס כולו, תוכלו לקבל גישה לכלל תכני הקורס באמצעות הזנת הפרטים שלכם בטופס הזה.

לכלל השיעורים בקורס ניתן להיכנס לעמוד שיטות מחקר למדעי החברה בעידן המידע.

הזמנת גישה לקורס או שיעור
פרטי הפונה (חובה למלא)