עמוד ניסיון שיעורים

*האתר נמצא בשלבי בנייה ולכן התוכן בו ראשוני ועולה לאתר בהדרגה. בשל משבר הקורונה בחרנו להעלות את התכנים, על אף שהם ראשוניים, על מנת לתת מענה לשינויים המהירים שהביא איתו המשבר.

שיעור זה נכתב ומועבר על ידי ד"ר אוהד שקד

🎯 מטרת השיעור:  הבחנה בין מדע לבין שיטות איסוף ידע אחרות עם דגש על הבנת החברה האנושית.

📚 שיעור זה עובר במסגרת הקורסים הבאים:שיטות מחקר למדעי החברה

📝תוצרי השיעור: הסטודנט יכיר את הייחודיות של השיטה המדעית ויפרט את הכללים והמאפיינים המבדילים אותה משיטות איסוף ידע אחרות

🕒 משך השיעור: 3 שעות

סקירת הקורס ואיך להשתמש במצגות ובסרטונים

הקורס מלווה הן על ידי מצגות, סרטונים וקישורים נוספים. בסרטון מטה תוכלו, לשמוע, לראות ולהבין קצת יותר על הקורס, המטרות שלו, כאשר מטרת העל היא כמובן הבנת המחשבה המדעית במדעי החברה, כמו גם על האופן בו הקורס ינוהל:

להלן סרטון נוסף אשר יעזור להבנה של התנהלות הקורס עוסק באופן בו יש להשתמש במצגות השיעורים, אשר מצורפות כקישור בכל עמוד.

שאלות לזיהוי רמת מדידהשאלות לזיהוי רמת מדידה

איך להשתמש במצגות הקורס

מה מיוחד במדע?

השיטה המדעית אינה השיטה היחידה לאיסוף ידע, היא נמצאת בתוך וכחלק ממגוון רחב של שיטות לאיסוף ידע המבוססות היגיון. שיטה זו הוכיחה את עצמה כיעילה למדי במיוחד במאות האחרונות. אם כן – מה הופך את השיטה הזו לשונה?

קשר מתווך - אחד מסוגי הקשרים השוניםקשר מתווך – אחד מסוגי הקשרים השונים

מטלת חשיבה 1 מה מיוחד במדע?

מה הוא מדע? מה ההבדל בינו לבין שיטות איסוף מידע אחרות?

בחלק זה בקורס נלמד על מה הופך את המדע לשונה משיטות איסוף הידע האחרות – כמו שיטת הסמכות, שיטת הדבקת ושיטת ההיגיון. בשני סרטוני הוידאו הבאים נסקור הן את שיטות איסוף המידע השונות, והן נסקור את ההיבטים החשובים במדע. על היותו תהליך שיטתי באמצעותו מייצרים ידע, אשר מונחה על ידי מערכת כללים מוסכמים שהם למעשה שיטות מחקר.

מאפייני השיטה המדעיתמאפייני השיטה המדעית

מהיגיון לאמפיריות – על ההיבטים החשובים במדע

יכולת ההפרכה וחשיבותה אל מול הצורך בפרדיגמה והתקדמות המדע

אנו לומדים בחלק זה את העובדה כתנאי ההפרכה – הוא בסיסי לתיאוריה מדעית, וההתקדמות מהפרכה להפרכה היא ההתקדמות המדעית המשמעותית. מצד שני, אנו מבינים את רעיון הפארדיגמה כהסבר כיצד המדע מתנהל רוב הזמן.

סרטון על עקרון ההפכה

סרטון הסבר על הפרדיגמה המדעית

תרגול עצמי: מה דברים הבאים ניתן להפרכה?

 • יש אלוהים
 • אין אלוהים
 • יש גלגול נשמות
 • אין גלגול נשמות
 • נשים מרוויחות יותר מגברים
 • יום יבוא ויהיה שלום
 • מדינות דמוקרטיות עשירות יותר ממדינות דיקטטוריות
 • שלטון דמוקרטי הוא שלטון צודק
 • סוברו נמכרת יותר מפיאט
 • אזרחים בארצות חמות מוציאים יותר כסף על ביגוד מאזרחים בארצות קרות

(התשובות לתרגיל זה נמצאות במצגת השיעור)

קישורים להרחבה:

המשפך המחקריהמשפך המחקרי

בניית סקר לבחינת הצעת ערך סרטון מלווה

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

למה הדברים הבאים אינם מדע? מה הם מאפייני המחקר במדעי המדינה?

תרגול אישי במצגת:

בחלק זה אנו לומדים על כך שפילוסופיה ורעיון מדיני, איסוף עובדות או מידע ללא מטרה מוגדרת או איסוף עובדות או מידע ללא ניתוח תאורטי – יכולים להיות מקצועיים מאוד אך הם לא חלק מהמדע. בנוסף אנו לומדים על המאפיינים המרכזיים של המחקר במדעי המדינה: “רב תחומיות” ו”בין-תחומיות”. ההבנה כי המעשה הפוליטי מורכב. ניבוי הסתברותי ולא נבואי. והעובדה כי מדובר במחק הכולל יישמויות והתמודדות עם לחץ חיצוני רב.

קישורים להרחבה:

שאלות לזיהוי רמת מדידהשאלות לזיהוי רמת מדידה

איך להשתמש במצגות הקורס

מטלת מסכמת: מה הם המגבלות של המדע?

 • נסו לחשוב, אם המדע כזה טוב, מדוע אנו זקוקים עדין לשיטות איסוף ידע אחרות?
 • מה הן מגבלות המדע?
 • על מה הוא אינו יכול לענות?

קשר מתווך - אחד מסוגי הקשרים השוניםקשר מתווך – אחד מסוגי הקשרים השונים

מטלת חשיבה 1 מה מיוחד במדע?

מושגי מפתח בשיעור

 • השיטה המדעית
 • שיטות להשגת ידע (סמכות, דבקות והשיטת האינטואטיבית/היגיון)
 • אמפיריות
 • אובייקטיביות
 • הפרכה
 • פרדיגמה

המשפך המחקריהמשפך המחקרי

בניית סקר לבחינת הצעת ערך סרטון מלווה

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

זוהי רק טעימה מהקורס כולו, תוכלו לקבל גישה לכלל תכני הקורס באמצעות הזנת הפרטים שלכם בטופס הזה.

לכלל השיעורים בקורס ניתן להיכנס לעמוד שיטות מחקר למדעי החברה בעידן המידע.